0

Aj my sme Tatry !

Hromadná pripomienka horolezcov, turistov a skialpinistov k predloženému návrhu návštevného poriadku TANAP-u. Viac informácii ohľadom tejto iniciatívy a možnej podpory sa dočítate na web stránke https://ajmysmetatry.sk

0

Turistický kalendár KST Poproč 2019

26.1. 56. ZIMNÝ ZRAZ TURISTOV KOŠÍC A OKOLIA – chata Lajoška 14. – 17.2. SLOVENSKÝ ZIMNÝ ZRAZ TURISTOV – Police nad Metují (CZ) 16.2. 38. POCHOD PO PAMÄTNÝCH CESTÁCH – Rudník 23.3. OTVORENIE JARNEJ SEZÓNY...