Kategória: Aktuality

0

Aj my sme Tatry !

Hromadná pripomienka horolezcov, turistov a skialpinistov k predloženému návrhu návštevného poriadku TANAP-u. Viac informácii ohľadom tejto iniciatívy a možnej podpory sa dočítate na web stránke https://ajmysmetatry.sk